Το πρόγραμμα LIFE για τις ΜμΕ που θα εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος» διοργανώνουν την Τρίτη 23 Μαρτίου το Πράσινο Ταμείο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) σε συνεργασία με το Skywalker.gr για τη δέσμη πρωτοβουλιών GRBossible που υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Η ημερίδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας, που επικεντρώνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις και να αναπτύξουν κύκλο εργασιών εστιασμένο στην προστασία του περιβάλλοντος. Εξυπηρετεί την ανάγκη ενημέρωσής τους και δικτύωσης με άλλους φορείς, καθώς και την προοπτική στήριξής τους από πιθανές συγχρηματοδοτικές πηγές, ώστε να καλύψουν το ποσοστό χρηματοδότησης που αφορά την ιδία συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα διακρίνεται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν ο ρόλος των διοργανωτών σχετικά με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, καθώς και οι ευκαιρίες και τα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσουν τους άξονες προτεραιότητάς τους και τις πιθανές συγχρηματοδοτικές πηγές, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους για ενίσχυση των δικαιούχων έργων LIFE. Στην τρίτη θα περιγραφούν οι σύγχρονες τάσεις στην αγορά με έμφαση στην κοινωνική καινοτομία και στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, θα παρουσιαστούν εμβληματικά έργα LIFE που εστιάζουν σε εμπορικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα και συνδέονται με σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.