Αναβάθμιση της Alpha Bank μέσω της ενισχυμένης εταιρικής διακυβέρνησης

Tην πλήρη ενσωμάτωση των έξι αρχών της Yπεύθυνης Tραπεζικής που οδηγεί τα πιστωτικά ιδρύματα σε αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης και λαμβάνεται υπ’ όψιν από την εποπτεία της ΕΚΤ και του SSM έχει εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον τραπεζικό μετασχηματισμό η Alpha Bank. Πρόκειται για ένα τετραετές πλάνο, το οποίο έχει αρχίσει από το 2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2023.

Για τον Μάρτιο έχει προγραμματιστεί η δημοσίευση της πρώτης έκθεσης προόδου βάσει των κριτηρίων που ενσωμάτωσε στις λειτουργίες της το 2020. Το επόμενο milestone, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας είναι το 2022, όταν θα είναι έτοιμη να πάρει μέρος και στα stress tests της ΕΚΤ για την Υπεύθυνη Τραπεζική. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος με την έννοια της συνεχούς ενσωμάτωσης, προσαρμογής και αξιολόγησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Υπεύθυνη Τραπεζική με βασικά κριτήρια το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα με ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental, Social and Governance) είναι πλέον «υποχρεωτική» από τις ευρωπαϊκές τράπεζες προκειμένου η ΕΚΤ να σταθμίζει μικρότερους κινδύνους στα κεφάλαια των τραπεζών, που σημαίνει άμεση θετική επίπτωση στην κερδοφορία και στα μερίσματα προς τους μετόχους. H EKT προειδοποίησε με επιστολή της τις ευρωπαϊκές τράπεζες ότι πρόκειται να προχωρήσει σε stress tests για το ESG το 2022. Στόχος της ΕΚΤ είναι να διαπιστώσει τον βαθμό εφαρμογής και να πιέσει περισσότερες τράπεζες στην υιοθέτηση του συστήματος αυτού.

Και στα αμοιβαία κεφάλαια
Πέρα από την εφαρμογή των κριτηρίων ESG στις χρηματοδοτήσεις (ευκολότερα και φθηνότερα δάνεια σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG), η Alpha έχει εντάξει τις ίδιες αρχές και για την επιλογή επενδύσεων στα αμοιβαία της κεφάλαια μέσω της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο της Υπεύθυνης Επενδυτικής. Η επιλογή αυτή οδηγεί σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια με μετοχές εταιρειών και άλλα προϊόντα, όπως «πράσινα» ομόλογα, που πληρούν τους όρους της πράσινης ανάπτυξης (π.χ. ανανεώσιμες ενέργειας, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον), της θετικής επίπτωσης στην κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Αξιολογήσεις
Ήδη η Alpha Bank, μόνο με την υπογραφή των έξι αρχών της Υπεύθυνης Τραπεζικής και την έναρξη τετραετούς σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή του ESG, έχει λάβει τις πρώτες αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς. Το 2020 το ρίσκο της τράπεζας μειώθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις, μόνο από τη δημιουργία κριτηρίων και στόχων, αλλά κυρίως από τη σύσταση ανεξάρτητων εκτελεστικών επιτροπών με αύξηση της παρουσίας γυναικών σε αυτές και σε διοικητικές θέσεις.

Στον δείκτη MSCI ESG Rating από ΒΒΒ πριν από την εφαρμογή αναβαθμίστηκε στο ΑΑ το 2020, στον δείκτη ISS ESG Quality Score, ο οποίος παράλληλα μετρά επίπεδα κινδύνου, η Alpha Bank αναβαθμίστηκε κατά 1 μονάδα στο περιβαλλοντικό και 4 μονάδες στην εταιρική διακυβέρνηση. Πριν από έναν μήνα, η Alpha Bank συμπεριλήφθηκε για τρίτη συνεχή φορά στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Την επόμενη εβδομάδα, η Alpha Bank θα εγκαινιάσει και μια νέα δέσμη προγραμμάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των γυναικών. Ο συγκεκριμένος δείκτης GEI αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδυτικών και ποιοτικών πληροφοριών παγκοσμίως για θέματα ισότητας των φύλων και αξιολογεί εισηγμένες εταιρείες από όλους τους τομείς της οικονομίας σε 84 χώρες με βάση τις πρακτικές διαφάνειας που εφαρμόζουν σε θέματα ισότητας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για την προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο εργασίας. Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις της τράπεζας ανήλθε στο 16% το 2020, από 6% το 2019 και η παρουσία τους στο Δ.Σ. αγγίζει σήμερα περίπου το 20% από το 8% που ήταν το 2019. Ακόμη, η Alpha συμμετέχει στους δείκτες FTSE4Good Index Series (αειφόρος ανάπτυξη) και θετικές είναι αξιολογήσεις από την πλατφόρμα Climate Change CDP και τον διεθνή οίκο Vigeo Eiris.