Χρηματοδότηση για ΑΠΕ από την Πειραιώς

Την εξαγορά φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 70 MW, από τον όμιλο Hellenic Capital Partners χρηματοδότησε η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας την υποστήριξή της στον όμιλο National Energy, διεθνή επενδυτή στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την περαιτέρω ανάπτυξή του στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα.

Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια της χρηματοδότησης εξαγοράς και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 24MW το προηγούμενο έτος. Η National Energy, με έδρα το Λονδίνο, χρηματοδοτείται από αμερικανικά κεφάλαια και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων ΑΠΕ, με έμφοση σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Η πρόσφατη χρηματοδότηση εντάσσεται στη γενικότερη συνεργασία της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στήριξης πράσινων επενδύσεων και χρηματοδότησης έργων που συμβάλλουν στη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, γενικός διευθυντής, επικεφαλής του Structured and Shipping Finance στο Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, η τράπεζα διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο των ΑΠΕ, με δανειακό χαρτοφυλάκιο 2 δισ. ειυρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ισχύ περίπου 2 GW. Στηρίζοντας την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη και βιώσιμη οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς ενθαρρύνει και στηρίζει τους πελάτες για επενδύσεις και ενέργειες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.