Εντυπωσιακή η ζήτηση για το ομόλογο της ΔΕΗ – Στο 3,875% με 4,125% το επιτόκιο – Θα αντλήσει 650 εκατ. ευρώ

Με ισχυρή ζήτηση και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 12 ώρα Λονδίνου (2 ώρα Ελλάδας) και σημείωσε σημαντική υπερκάλυψη, καθώς οι προφορές έφτασαν τα 2 δισ. εύρω.

Τα αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε χθες στο 4% με 4,25%, ενώ πλέον έχει υποχωρήσει στο 4% (+/- 12,5) δηλαδή στο 3,875% με 4,125%. Το τελικό pricing θα διαμορφωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης εξετάζεται το ενδεχόμενο άντλησης ενός μεγαλύτερου ποσού από τα 500 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος και, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΔΕΗ προσανατολιζεται προς τα 650 εκατ. ευρώ.

Σημαντική είναι η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση εξαιτίας τόσο του επιτοκίου όσο και της ρήτρας αειφορίας. Να σημειωθεί ότι εκτιμάται ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν πάρει πάνω από το 75% της έκδοσης του ομολόγου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΗ προς τους επενδυτές, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν (300 εκατ. ευρώ από τα 500) θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση  -με ευνοϊκότερους όρους- υφιστάμενου δανεισμού και ειδικότερα στην αναχρηματοδότηση δύο κοινοπρακτικών δανείων που έχει συνάψει η ΔΕΗ με ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, 200 εκατ. ευρώ αφορούν την εξόφληση δανείου που ωριμάζει τον Απρίλιο του 2022, ενώ 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου της επιχείρησης που ωριμάζει το 2023. 183 εκατ. ευρώ προορίζονται για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς», όρος που καλύπτει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης, το οποίο εστιάζει στον «πράσινο» μετασχηματισμό της, ενώ τα υπόλοιπα 17 εκατ. ευρώ αφορούν σην πληρωμή εξόδων και προμηθειών που σχετίζονται με την ομολογιακή έκδοση.

Το ομόλογο SLB (Sustainability Linked Bond) της ΔΕΗ συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βιωσιμότητας. Η δέσμευση της επιχείρησης είναι να επιτύχει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% έως το τέλος του 2022, από το 2019 (έτος βάσης). Εάν δεν το επιτύχει, τότε το κουπόνι θα αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης.

Το ομόλογο «αειφορίας» της ΔΕΗ είναι τύπου 5NC2, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από τα δύο έτη, έχει αξιολόγηση B και BB-  από τους οίκους S&P και Fitch αντίστοιχα, ενώ θα διαπραγματεύεται στην αγορά του Δουβλίνου.