Δ. Λαρισαίων: 46 εκατ. ευρώ για την επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, με τη θετική ψήφο και της μείζονος αντιπολίτευσης, η επικαιροποιημένη δέσμη νέων έργων και μέτρων για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), την ενίσχυση των υποδομών της πόλης, αλλά και τη συνέχιση προγραμμάτων από την προηγούμενη περίοδο που ανέρχεται συνολικά στα 45,8 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε δήλωσή του τόνισε: «Η επικαιροποίηση της πρότασης του Δήμου Λαρισαίων για τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά τον σεβασμό και τη συνέχιση των έργων και των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ο δεύτερος τον εμπλουτισμό με καινούργιες προτάσεις που ενισχύουν τις δομές της πόλης σε όλα τα επίπεδα και οι οποίες είναι συμβατές με τις δεσμεύσεις της νέας δημοτικής Αρχής».

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων επισημαίνεται: «Άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτά είναι και η δέσμη νέων έργων και μέτρων που ενισχύουν πολλαπλασιαστικά τις υποδομές της πόλης στον χώρο του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα, αλλά και της επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης όλου του διαθεσίμου και αξιόλογου κτιριακού εξοπλισμού της πόλης με την ανάλογη διασπορά ως προς την έκταση της πόλης.

Ενδεικτικά στη νέα πρόταση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Η ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα στο Εσωτερικό Δημοσίων Κτιρίων με έμφαση στις Σχολικές Μονάδες
  • Η αναβάθμιση υποδομών φιλοξενίας κοινού στο Αισθητικό Άλσος
  • Η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας, στον Ειδικό Στόχο (1) που αφορά στην “Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος, Υποδομών και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής”
  • Η υλοποίηση του Προγράμματος “Σταθμεύω Πολιτισμένα”
  • Η μελέτη για την υλοποίηση του Έργου “Τραμ Στάση Λάρισα”, στον Ειδικό Στόχο (2) που αφορά στην “Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας και της Προσβασιμότητας”
  • Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων, στον Ειδικό Στόχο (3) που αφορά στην “Προστασία και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομίας, Αναβάθμιση Υπηρεσιών Τουρισμού”
  • Η ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα
  • Η δημιουργία θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
  • Η παροχή υπηρεσιών ιχνηλάτησης και τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας των τροφίμων της θεσσαλικής γης, στον Ειδικό Στόχο (4) που αφορά στην “Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης”

Στο επικαιροποιημένο σχέδιο περιέχεται η ολοκλήρωση των δράσεων και έργων που δεν έφτασαν στη λειτουργική τους πληρότητα έως το τέλος του. Διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο η συνέχεια των προγραμμάτων και επιδιώξεων της προηγούμενης περιόδου.

Πηγή: ertnews.gr