Για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου προειδοποιούν εννέα οικολογικές οργανώσεις

Tην ανάληψη τολμηρών δεσμεύσεων σε πολιτικό επίπεδο για τη διάσωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου ζητούν εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις, κρούοντας για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η 9η Διεθνής Διάσκεψη για τους Ωκεανούς (9th Our Ocean Conference), η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 15-17 Απριλίου 2024, είναι -σύμφωνα με την ανακοίνωση των οργανώσεων- μια σημαντική ευκαιρία για να αποδείξει έμπρακτα η Ελλάδα ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο

«Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη δημιουργία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο αποτελεί μια καταρχάς σημαντική πρωτοβουλία, δεδομένης της εξαιρετικής οικολογικής αξίας αυτών των περιοχών» τονίζει η ανακοίνωση.

Διευκρινίζει, όμως, ότι για να ανταποκριθεί η δέσμευση αυτή στην ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας απαιτείται εξειδίκευση κρίσιμων σημείων όπως τα όρια των περιοχών, το θεσμικό καθεστώς τους και οι επιτρεπόμενες χρήσεις.

Στη βάση αυτή, οι οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου, διότι συνιστά μια προστατευόμενη περιοχή, ενώ σημειώνουν πως χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας με σκοπό τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ πλοίων και θαλάσσιων θηλαστικών.

Απαγόρευση της αλιείας με συρόμενα εργαλεία βυθού

Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία για την απαγόρευση της αλιείας με συρόμενα εργαλεία βυθού (τράτα βυθού με πόρτες) σε όλες τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έως το 2030. Για την αποτελεσματική υλοποίηση του μέτρου αυτού χρειάζεται, όπως επισημαίνουν, «ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός δίκαιης και συμμετοχικής μετάβασης για τον αλιευτικό κλάδο καθώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μετατοπιστεί η αλιευτική προσπάθεια με συρόμενα εργαλεία βυθού σε άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, αλλά και ότι θα ενισχυθούν οι απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι εξής οργανώσεις: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Blue Marine Foundation, Cyclades Preservation Fund, Greenpeace, iSea, MEDASSET, Thalassa Foundation, WWF Ελλάς.

Πηγή: cnn.gr