Μικρή αύξηση των εκπομπών άνθρακα στην Ελλάδα το 2023 – Μείωση στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Μείωση 4% σε ετήσια βάση σημείωσαν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της Ε.Ε. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, καθώς υπολογίστηκαν σε 897 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2 (CO2-eq), όταν το ίδιο τρίμηνο του 2022 είχαν υπολογιστεί σε 935 εκατομμύρια τόνους.

Ωστόσο, μεταξύ των πέντε χωρών της Ε.Ε. όπου καταγράφηκαν αυξήσεις βρίσκεται η Ελλάδα με 0,3%, ενώ χειρότερες επιδόσεις είχαν η Μάλτα (+7,7%), η Σλοβενία (+5,6%), η Κύπρος (+2,3%) και η Σλοβακία (1,7%).

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ε.Ε. παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, σημειώνοντας μόνο μικρή αύξηση (0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα που έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα η Eurostat.

Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συμπληρώνουν τριμηνιαία κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως το ΑΕΠ ή η απασχόληση.

 

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (-17,2%) και η μεταποίηση (-3,1%). Οι εκπομπές από τα νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν σταθερές.

Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί σε 22 χώρες της Ε.Ε., σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου εκτιμώνται για την Εσθονία (-23,0%), τη Βουλγαρία (-17,0%) και τη Φινλανδία (-9,0%).

Από τα 22 μέλη της Ε.Ε. που εκτιμάται ότι έχουν μειώσει τις εκπομπές τους, 10 κατέγραψαν επίσης μείωση του ΑΕΠ τους (Εσθονία, Φινλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο).

Η Ουγγαρία διατήρησε το ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα, ενώ μείωσε τις εκπομπές.

Οι άλλες 11 χώρες της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Κροατία) εκτιμάται ότι κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές αυξάνοντας το ΑΕΠ τους.

Από τις χώρες που αύξησαν τις εκπομπές τους και οι 5 κατέγραψαν αύξηση του ΑΕΠ: Μάλτα (+4,3%), Σλοβενία (+2,2%), Κύπρος (+2,1%), Σλοβακία (+2,2%) και Ελλάδα (+1,1%).

Πηγή: in.gr