Πρώτη η Ελλάδα στην Ε.Ε. στην ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων

Την πρώτη θέση στην Ευρώπη αναφορικά με τη συλλογή και την αναγέννηση λιπαντικών ελαίων έχει κατακτήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΛΕ, από τα οποία προκύπτει ότι το ποσοστό συλλογής αποβλήτων λιπαντικών το 2023 έφτασε στο 74% έναντι 40% του μέσου όρου της Ε.Ε., με ποσοστό αναγέννησης των συλλεχθέντων ποσοτήτων στο 100%, έναντι 61,2% του μέσου όρου της Ε.Ε.

Το ΕΝΔΙΑΛΕ, το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (π.χ. τα λάδια για τις μηχανές αυτοκινήτων κ.λπ.), είναι ο φορέας που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει τη συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση και την αναγέννηση των λιπαντικών σε εθνικό επίπεδο.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργος Δεληγιώργης σε δημοσιογραφικό γεύμα εργασίας, η ελληνική πρωτιά οφείλεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο φορέας, στο πλαίσιο του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο επιβάλλει όλα τα απόβλητα λιπαντικά που συλλέγονται να υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο που τους επιτρέπει να αναγεννώνται (δηλαδή να ανακυκλώνονται) και να μην χρησιμοποιούνται για άλλες εφαρμογές, όπως η καύση κ.λπ.

Πηγή: newmoney.gr