Alpha Bank: Σημαντικά περιθώρια ανόδου βλέπουν οι αναλυτές – Τιμή-στόχος 1,30 ευρώ από την Εθνική Χρηματιστηριακή

Σε θετικό τόνο συνεχίζουν οι αναλύσεις που δημοσιεύονται από ξένους και ελληνικούς οίκους στον απόηχο των ανακοινώσεων που εξέδωσε η Alpha Bank τη Δευτέρα, αναφορικά με το νέο στρατηγικό της σχέδιο και την αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ετοιμάζει.

Εθνική Χρηματιστηριακή: Στο Ευρώ 1,30 η τιμή-στόχος για την μετοχή της Alpha Bank με σύσταση outperform

Αυξάνει τον στόχο για την τιμή της μετοχής στο Ευρώ 1,30 η Εθνική Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση για υπεραπόδοση της Alpha Bank έναντι της υπόλοιπης αγοράς. Όπως σημειώνει στην έκθεσή της, η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική σε αυτά τα επίπεδα.

Η επενδυτική εταιρεία, στην ανάλυσή της υπογραμμίζει ότι η Διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει και σε μείωση του κόστους κατά περίπου Ευρώ 175 εκατ. μέχρι το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων καθώς και μέσα από εσωτερικές κινήσεις βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών για αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, σχολιάζει θετικά την αναμενόμενη άνοδο των προμηθειών κατά 9% ετησίως, μέσω της αύξησης των εργασιών ασφάλειας και διαχείρισης διαθεσίμων, καθώς και λόγω των αυξημένων χορηγήσεων και των υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής που θα ενισχυθούν λόγω του RRF. Η Alpha Bank, αναμένεται επίσης να σταθεροποιήσει τα έσοδα από τόκους στα Ευρώ 1,4 δισ. την περίοδο 2021-2024, παρά την απώλεια εσόδων από τα ΜΕΑ, λόγω υποστήριξης από τις νέες καθαρές χορηγήσεις ύψους Ευρώ 10 δισ. που θα δοθούν ως το 2024.

Επίσης, η Εθνική Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το νέο σχέδιο προβλέπει τη στρατηγική χρήση κεφαλαίων στη Ρουμανία για να απελευθερωθεί παραπάνω αξία για τους μετόχους. «Η Alpha Bank στοχεύει να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης και συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου στη χώρα, ωθώντας τα κέρδη από Ευρώ 16 εκατ. το 2020 σε επίπεδα πάνω από Ευρώ 60 εκατ. το 2024», επισημαίνουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Σε επίπεδο Ομίλου, η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί στο 10% το 2024 με καθαρά κέρδη Ευρώ 600 εκατ.. Η Τράπεζα θα διατηρήσει υψηλά επίπεδα κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, με τον Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων να αυξάνεται από το 13.9% το 2021 στο 15% το 2024.

Optima Bank: «Φρέσκα» κεφάλαια για ανάπτυξη από την Alpha Bank

Στο σχόλιό της μετά τις ανακοινώσεις της Δευτέρας, η Optima Bank επισημαίνει ότι το σχέδιο της

Alpha Bank είναι φιλόδοξο αλλά επιτεύξιμο, ενώ καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες για την εκκαθάριση του ισολογισμού και τη θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης που θα της επιτρέψουν να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας. Επίσης, αναφορικά με την επερχόμενη ΑΜΚ, η Optima σχολιάζει θετικά την επιλογή της Alpha Bank να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό της μέσω νέων συναλλαγών ύψους Ευρώ 8,1 δισ. και να ενισχύσει την κερδοφορία της, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Παντελάκης Χρηματιστηριακή: Μεγάλα περιθώρια ανόδου

Η ΑΜΚ σκοπεύει να αποκομίσει οφέλη από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα δημιουργήσει το RRF με έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή εταιρεία, η κεφαλαιακή ενίσχυση αυξάνει τους δείκτες βασικών κεφαλαίων στο 12.8% και ανοίγει τις επιλογές της Τράπεζας ως προς την χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Επίσης, οι αναλυτές της “Παντελάκης” Χρηματιστηριακής σχολιάζουν θετικά τις πρωτοβουλίες της

Alpha Bank για περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του Δείκτη ΜΕΑ στο 7% το 2022 και στο 2% το 2024, ενώ υπογραμμίζουν και τις ισχυρές προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας στα επίπεδα του 10% από 0% το 2020.

Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι τα ιδία ενσώματα κεφάλαια θα φτάσουν τα Ευρώ 5,7 δισ. το 2022, με τις διάφορες κινήσεις για τη δημιουργία κεφαλαίων (πώληση Αλβανίας και Λονδίνου, joint ventures σε διαχείριση ακινήτων και merchant acquiring) να ισοσκελίζουν τον αντίκτυπο της μείωσης προβληματικών δανείων. «Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας θα φτάσει άρα σε επίπεδα πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις», καταλήγουν οι αναλυτές. 

Autonomous: Καλά νέα για τους κατόχους Tier 2 η αύξηση κεφαλαίου

Credit positive η ΑΜΚ της Alpha Bank για την Autonomous, η οποία βλέπει τις τιμές των Tier 2 να βελτιώνονται. Καταλύτες στο άμεσο μέλλον η μείωση των MEA και η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ακόμα και στο χαμηλότερο σημείο τους, τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας θα είναι στο 13,9% με βάση τις μεταβατικές εποπτικές διατάξεις ή 11,6% χωρίς το όφελος των μεταβατικών διατάξεων, σημαντικά υψηλότερα από το απαιτούμενο 9,7%.

Η Alpha Bank στοχεύει σε επίπεδα κερδοφορίας 10% ως το 2024 με την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου να αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων από την εκκαθάριση των ΜΕΑ, ετήσια άνοδο 9% στις προμήθειες, μείωση κόστους και ομαλοποίηση των προβλέψεων στα επίπεδα των 60μ.β.

Mediobanca, JP Morgan, Goldman Sachs

Παράλληλα, σε ανάλυσή του ο ιταλικός οίκος Mediobanca καλωσορίζει το “Project Tomorrow, ενώ οι αναλυτές της JP Morgan βλέπουν στον πυρήνα της στρατηγικής της Alpha Bank την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία, μαζί με την μείωση των ΜΕΑ και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας προ-προβλέψεων, θα αυξήσει σταδιακά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο 10% μέχρι το 2024 και επισημαίνουν ότι τα υπάρχοντα κεφάλαια επαρκούν για την μείωση των ΜΕΑ καθώς και ότι η ΑΜΚ στοχεύει στο να δημιουργήσει κεφαλαιακές εφεδρείες εν όψει των προοπτικών ανάπτυξης. Τέλος, θετική είναι η εκτίμηση της Golman Sachs ως προς τις προοπτικές της μετοχής της Alpha Bank.